Menu:










Norwegen von A-Z 

 zur Übersicht A-Z

Nationalhymne

1. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
PA vAr far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer pA vAr jord.

2. Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet HAkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav pA det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.

3. Bøndene sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
sA det lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kok igjen!

4. Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod pA spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned pA Fredrikstad!

5. HArde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blAøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft A bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære -
og det gav forlik.

6. Fienden sitt vApen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vAr bror.
Drevne frem pA stand av skammen
gikk vi søderpA;
nu vi stAr tre brødre sammen,
og skal sAdan stA!

7. Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt sA ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
sA vi vant vAr rett.

8. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød og seir,
ogsA vi, nAr det blir krevet,
for dets fred slAr leir.

 zur Übersicht A-Z